Program Peningkatan Prestasi UPSR

Program - program yang dijalankan
 • Membentuk jawatankuasa peningkatan prestasi UPSR
 • Murid-murid dikumpulan mengikut tahap kebolehan
 • Kekerapan penyeliaan P&P oleh Guru Besar dan Penolong Kanan
 • Mewujudkan sudut bacaan dalam setiap kelas
 • Ujian UPPM 3 kali setahun dan ujian percubaan UPSR
 • Pemulihan khas dalam bilik darjah
 • Khidmat nasihat dan kaunseling bagi murid-murid dan ibu bapa yang memerlukan
 • Kekerapan pertemuan guru dan ibu bapa berkaitan masalah murid
 • Kelas tambahan selepas waktu sekolah dan masa cuti sekolah
 • Memberi ganjaran kepada murid cemerlang
 • Kelas komputer
 • Kursus Penandaan Penulisan.
 • Kuiz Tahun 6
 • Pertandingan Tatabahasa
 • Pertandingan Menulis Essei
 • Kursus Motivasi dan Teknik-teknik
Galeri Gambar
Tiada Gambar