KITAR SEMULA

Proses kitar semula melibatkan usaha mengumpul, memproses dan menggunakan semula bahan-bahan yang pernah dianggap sebagai sampah. Kitar semula memungkinkan bahan­-bahan yang terbuang dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tahukah anda bahawa rakyat Malaysia membuang sampah-sarap dalam pelbagai bentuk pada kadar 15000 tan sehari? Apakah yang akan berlaku dalam tempoh sepuluh tahun jika keadaan ini berterusan?

Matlamat
  • Menyemai sikap menjaga alam sekitar di kalangan generasi muda, terutama remaja di kawasan berkenaan menerusi program kitar semula.

Objektif
  • Memberi kerjasama dengan jabatan persekitaran alam.
  • Memberi tindakan awal kepada murid sebelum tindakan seterusnya.
  • Menguji keperihatinan murid.

Strategi Pelaksanaan
  1. Mengadakan ceramah.
  2. Menjalankan aktiviti pungutan bahan kitar semula.
  3. Memaparkan maklumat pencemaran alam sekitar/poster.

Sasaran : Murid-murid SJK(C) FOON YEW 1
Sumber Tenaga : Guru Besar, GPK HEM dan guru-guru
Sumber Kewangan : Pihak sekolah
Jangka Masa : Sepanjang Tahun