KIA2M

KIA2M ini merupakan satu program yang dirancang khusus untuk membantu murid tahun satu menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu. KIA2M ini akan dijalankan secara bergilir-gilir oleh guru yang ditetapkan mengikut jadual.

Objektif :
Setelah mengikuti program ini dalam jangka masa yang ditentukan, murid boleh:
  • Menyebut huruf dan membunyikan suku kata.
  • Mengeja dam membaca perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.
  • Menulis huruf,suku kata dan perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.
  • Membaca dan menulis ayat tunggal yang mudah.